یک شهروند کره جنوبی برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران متهم کرد