ایران 2 – پاناما/ شبیه سازی موفق در جام جهانی برابر نماینده آمریکای شمالی