سوریه وزیر اطلاعات: به دنبال برقراری روابط دیپلماتیک در برابر ایران