امداد رسانی به 450 نفر در محاصره برف و طوفان یخ در اردبیل