قدیمی ترین مرد جهان در جمهوری آذربایجان است ؟ / عکس