فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان با کمبود انرژی ما