اعلام نامزدهای سحر 36 شب در حضور هیئت داوران در پردیس ملت