توهین عروسک تهمت توجه داشته باشید از ایالات متحده در تجمع ضد سفر مغلوب ساختن پیشی جستن در کره جنوبی