چرا نهضت ملی نفت از انقلاب مشروطه درس نگرفت؟+ عکس نوشت