یازدهمین روز از بازی های المپیک زمستانی در, رقابت,