شهرداری تبریز برنده در چهار نهایی از لیگ برتر بسکتبال شد