آغاز رای گیری در انتخابات / رای گیری تا 27 فوریه به طول می انجامد