کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان هنوز هم مردد/قول وزیر علوم برای مشکل دانش آموزان