بشار اسد: مبارزه ارتش سوریه در برابر تروریسم، فقط برای این کشور نیست