نقش ویتامین های C و E برای ترمیم آسیب های نوع حشرات