به عنوان یک نتیجه از زندگی/ الریان قطر ۲ - استقلال ایران