روحانی: تمام تلاش ما تکمیل اسکان دائمی روستاها در اسرع وقت است