پیروزی soriah با حضور فداکارانه پور و صعود در جدول رده بندی