ادعای "شام از اعضای کنگره ایالات متحده" است بی اساس و کذب به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است