خواننده که نشانه ای در سقوط هواپیما از دست داد + عکس