به نحوی که پس از 20-نور طراحی شبیه به آیفون 10 و دوربین دوگانه