مانی واقعی است. لیلا حاتمی و غیره. اتحاد آسیا و دیگر بازیگران از فیلم "خوک" بر روی فرش قرمز در جشنواره فیلم برلین/ تصاویر