به علیپور گل تبریک/ برانکو: از لیگ قهرمانان آسان تر