انتشار تصاویر اولیه از محل شهادت مستشاران ایرانی در حمله موشکی به فرودگاه «T4»