پیام توانبخشی باشگاه ذوب آهن بین المللی در رابطه با محرومیت قلعه نویی