واکنش Pavel Durov است. وجود یک خلاء امنیتی در تلگرام عکس: