همکاری کردها با داعش در شمال سوریه/ انتقاد از حمایت ایالات متحده