مصرف الکل و خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان را افزایش می دهد