مشاور نیروهای اسد, ترکیه و ایالات متحده در سوریه اشغال است