خلاصه بازی پرسپولیس ۳ - با نزدیک شدن به پایان خود ۰