وی با بیان این تمایل از چیزی که از امریکا برای بازسازی عتبات عالیات/بهره برداری کامل از زهرا (س) تا پایان جولای 97